Buddyzm

Buddyzm ma dwa i pół tysiąca lat.

Stanowi ścieżkę rozwoju zawierającą elementy religii, filozofii i psychologii. Różni się od chrześcijaństwa i innych światopoglądów, które zakładają istnienie osobowego Boga i opierają się na wierze oraz dogmatach.

Celem praktyki buddyjskiej jest osiągnięcie pełnego rozwoju umysłu – oświecenia. Każdy może je urzeczywistnić, dlatego buddyzm nazywany jest religią doświadczenia.
Zgodnie z naukami Buddy wszelkie cierpienie jest efektem błędów popełnionych w przeszłości. Zrozumienie tego, że wszystkie zjawiska są współzależne, pozwala podejmować działania, które przynoszą szczęście i unikać tych, które prowadzą do cierpienia.

W buddyzmie zawsze istniało wiele różnych tradycji, szkół i stylów praktyki. Pomimo funkcjonującego na zachodzie stereotypu mnicha ubranego w kolorowe szaty, większość europejskich buddystów to osoby świeckie, prowadzące normalne życie. Ich praktyka nie jest oparta na ślubowaniach.
Esencję naszej szkoły – Diamentowej Drogi, stanowi wykorzystywanie potencjału tkwiącego w każdej sytuacji, prowadząc normalne świecie życie, mając pracę, rodzinę, hobby.

Diamentowa Droga to najwyższe nauki Buddy. Opiera się na trzech filarach: na poglądzie, że wszystkie istoty i zjawiska są całkowicie czyste i doskonałe, na medytacji przekształcającej ten pogląd w bezpośrednie doświadczenie oraz na skutecznym działaniu wypływającym z uzyskanego w ten sposób zrozumienia.

Ważnym źródłem rozwoju w Diamentowej Drodze są urzeczywistnieni nauczyciele, którzy są żywym przykładem działania buddyjskich metod.

Dla nas nauczycielem, z którym mamy najbliższy kontakt jest Lama Ole Nydahl. Odwiedza on Polskę trzy razy do roku: na wiosnę i jesień jest w większych miastach Polski dając wykłady, a w lato prowadzi kurs medytacyjny w Ośrodku Ogólnopolskim w Kucharach. Najbliższą wizytę Lamy Ole sprawdzisz w wydarzeniach w Polsce.

Lama Ole wyznaczył też swoich długoletnich uczniów, aby dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w praktyce buddyjskiej. o oni odwiedzają Ośrodek w Koszalinie klika razy do roku. Ich wykład jest dobrym sposobem na rozpoczęcie „przygody” z buddyzmem.

Wykłady nauczycieli odwiedzających nasz ośrodek poruszają następujące tematy: „wprowadzenie do buddyzmu”, „czym jest medytacja i dlaczego medytujemy”, „praca z przeszkadzającymi emocjami (gniew, zazdrość, duma, itd.)”, „miłość i partnerstwo z buddyjskiej perspektywy”, „śmierć i odrodzenie”, „praktyka buddyjska w życiu codziennym”, i inne.

O buddyzmie i jego rozwoju na zachodzie opowiada Lama Ole Nydahl.